Arferion effeithiol

Criw yn eistedd wrth Gastell Caernarfon

I gynorthwyo sefydliadau i wella, mae’r Comisiynydd yn casglu a rhannu arferion effeithiol. 

Y bwriad yw y bydd yr arferion yn annog sefydliadau i arloesi, cydweithio, ac ymateb yn rhagweithiol i ofynion statudol a disgwyliadau defnyddwyr.  

Os hoffech chi drafod unrhyw rhai o’r achosion ymhellach, neu os hoffech greu astudiaeth o arfer llwyddiannus rydych chi yn ei weithredu, cysylltwch â ni. 

Mae’r enghreifftiau yn delio â themâu: 

Block background image

Arweinyddiaeth

Enghreifftiau o arferion effeithiol yma

Arweinyddiaeth
Block background image

Hunanreoleiddio

Enghreifftiau o arferion effeithiol yma

Hunanreoleiddio
Block background image

Y gweithlu

Enghreifftiau o arferion effeithiol yma

Y gweithlu
Block background image

Darparu gwasanaethau

Enghreifftiau o arferion effeithiol yma

Darparu gwasanaethau
Block background image

Hybu a hwyluso

Enghreifftiau o arferion effeithiol yma

Hybu a hwyluso