Adroddiad Blynyddol 2022-23

Block background image

Adroddiad Blynyddol 2022-23

Lawrlwytho PDF
Block background image

Adroddiad Blynyddol 2022-23

Agor mewn ffenestr llawn

Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol 2022-23

Mae Adroddiad Blynyddol 2022-23 sydd wedi’i gyhoeddi ar ein gwefan wefan yn cynnwys y prif ddatganiadau ariannol drafft ar dudalennau 74 i 77, heb eu harchwilio.  Oherwydd nad oedd y datganiadau ariannol wedi’u harchwilio gan Archwilydd Cyffredinol Cymru, nac wedi’u cymeradwyo a’u llofnodi gan y Swyddog Cyfrifyddu adeg cyhoeddi’r Adroddiad Blynyddol, roedd rhaid hepgor rhai datgeliadau yn yr adroddiad staff ac hefyd y nodiadau i’r datganiadau ariannol.  Cafodd Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol 2022-23 archwiliedig ei osod gerbron Senedd Cymru ar 28 Medi 2023 yn dilyn derbyn Tystysgrif ac Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru, ac mae copi ar gael yma.