Y Senedd

Rydym yn dylanwadu ar bolisi a deddfwriaeth i sicrhau bod gwahanol sefydliadau yn hyrwyddo cyfleoedd i ddysgu a defnyddio’r Gymraeg. Rydym yn gwneud hyn drwy gynnal a chyhoeddi ymchwil, cydweithio ag eraill ac ymateb i ymgynghoriadau.

Rydym hefyd yn rhoi ein henwau lleoedd ar y map drwy ddarparu cyngor arbenigol am ffurfiau safonol enwau lleoedd Cymru ac annog pobl i’w defnyddio.