Rhestr o Enwau Lleoedd Safonol Cymru

Ffurf safonol Ffurf safonol arall Ffurf Saesneg Math Cyfeirnod grid Awdurdod lleol OS Open Names
Abaty Cwm-hir ... Abbey Cwm-hir Anheddiad SO0571 Powys Open OS Open Name link
Aberaeron ... Aberaeron Anheddiad SN4562 Ceredigion Open OS Open Name link
Aberafan ... Aberafan Anheddiad SS7590 Castell-nedd Port Talbot Open OS Open Name link
Aberaman ... Aberaman Anheddiad SO0101 Rhondda Cynon Taf Open OS Open Name link
Aberangell ... Aberangell Anheddiad SH8410 Gwynedd Open OS Open Name link
Aberarad ... Aberarad Anheddiad SN3140 Sir Gaerfyrddin Open OS Open Name link
Aber-arth ... Aber-arth Anheddiad SN4763 Ceredigion Open OS Open Name link
Aber-bach ... Little Haven Anheddiad SM8512 Sir Benfro Open OS Open Name link
Aber-banc ... Aber-banc Anheddiad SN3541 Ceredigion Open OS Open Name link
Aberbargod Aberbargoed Aberbargoed Anheddiad SO1500 Caerffili Open OS Open Name link
Aberbechan ... Aberbechan Anheddiad SO1393 Powys Open OS Open Name link
Aberbîg ... Aberbeeg Anheddiad SO2102 Blaenau Gwent Open OS Open Name link
Aberbowlan ... Aberbowlan Anheddiad SN6938 Sir Gaerfyrddin Open OS Open Name link
Aberbrân ... Aberbrân Anheddiad SN9829 Powys Open OS Open Name link
Abercannaid ... Abercannaid Anheddiad SO0503 Merthyr Tudful Open OS Open Name link
Aber-carn ... Aber-carn Anheddiad ST2194 Caerffili Open OS Open Name link