Skip to main content
test

Croeso i hafan Comisiynydd y Gymraeg.

Aled Roberts yw Comisiynydd y Gymraeg. Cychwynnodd yn ei swydd yn 2019 am gyfnod o saith mlynedd. Gweledigaeth y Comisiynydd yw Cymru ble gall siaradwyr Cymraeg ddefnyddio’r Gymraeg yn eu bywydau bob dydd, a nod statudol y swydd ydi hybu a hwyluso defnyddio’r Gymraeg.

Amcanion strategol y Comisiynydd ydi:

  • Dylanwadu ar bolisi er mwyn datblygu’r Gymraeg
  • Ehangu hawliau pobl i ddefnyddio’r Gymraeg
  • Sicrhau bod cyrff cyhoeddus yn cydymffurfio â safonau’r Gymraeg
  • Hwyluso defnydd ehangach o’r Gymraeg gyda busnesau ac elusennau

Mae croeso i chi gysylltu gyda ni os hoffech drafod unrhyw un o’r materion uchod, neu os ydych am gyflwyno cwyn neu archebu adnoddau Iaith Gwaith.

Rydym yn gweithio ar adeiladu gwefan newydd ar hyn o bryd, ac yn gwerthfawrogi eich amynedd.