Block background image

Cynnig Cymraeg

Mae'r Cynnig Cymraeg yn dangos pa wasanaethau sydd gan fusnesau ac elusennau i'w cynnig yn y Gymraeg

Cynnig Cymraeg
Block background image

Iaith Gwaith

Mae’r cynllun Iaith Gwaith a'r bathodyn swigen oren yn dangos eich bod yn siarad Cymraeg.

Archebu bathodynnau Iaith Gwaith
Block background image

Enwau lleoedd

Edrychwch ar ein Rhestr o Enwau Lleoedd Safonol Cymru.

Enwau Lleoedd Safonol Cymru

Ein gwaith

Prif nod statudol Comisiynydd y Gymraeg yw hybu a hwyluso defnyddio’r Gymraeg. Gweledigaeth y Comisiynydd yw Cymru lle gall pobl ddefnyddio’r Gymraeg yn eu bywydau bob dydd. Am fwy o wybodaeth am ein gwaith a'r newyddion diweddaraf ewch i ymweld â'r dudalen newyddion.

Merched yn eistedd ar grisiau

Ffeithiau am y Comisiynydd:

Sefydlwyd Comisiynydd y Gymraeg gan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011.

Mae nifer o staff yn gweithio i'r Comisiynydd mewn lleoliadau ar draws Cymru.

Mae'r Comisiynydd yn hwyluso defnyddio'r Gymraeg drwy waith rheoleiddio a hyrwyddo.

Mae 124 o sefydliadau cyhoeddus yn gweithredu safonau'r Gymraeg.

Rydym yn dosbarthu cyfartaledd o 50,000 o nwyddau Iaith Gwaith yn flynyddol.

Rydym yn gyfrifol am y Rhestr o Enwau Lleoedd Safonol Cymru sy'n cynnwys dros 3,000 o enwau.