Tra bo’n gwefan yn parhau i gael ei datblygu, dyma gyhoeddi Rhestr o Enwau Lleoedd Safonol Cymru mewn fformat i’w lawrlwytho yn unig dros dro. 

Mae modd i chi lawrlwytho’r rhestr dan drwydded agored. Mae rhagor o fanylion am y drwydded a’r hawlfraint ar waelod y dudalen. 

Lawrlwytho Rhestr o Enwau Lleoedd Safonol Cymru 

 

Llun map o ogledd Cymru

Mae’r Panel Safoni Enwau Lleoedd yn dilyn canllawiau cenedlaethol wrth safoni enwau lleoedd. Gallwch weld y rhain yma: 

Lawrlwytho Canllawiau Safoni Enwau Lleoedd Cymru

© Comisiynydd y Gymraeg (2018) 

Mae'r rhestr hon wedi'i thrwyddedu o dan y Drwydded Llywodraeth Agored v3.0 ac eithrio pan nodir yn wahanol. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans © Hawlfraint a hawliau cronfa ddata’r Goron 2018.