Cysylltu â ni

Mae’r ffurflen hon ar gyfer ymholiadau a sylwadau cyffredinol. Os hoffech wneud cwyn swyddogol i Gomisiynydd y Gymraeg, tybed a fyddech yn nodi hynny yn glir yn eich sylwadau. Gallwch hefyd anfon neges at y cyfeiriad e-bost isod yn nodi eich cwyn. Diolch yn fawr.

Manylion cyswllt

E

post@cyg-wlc.cymru

FF

0345 6033 221

C

Caernarfon

Uned 2, Bloc C

Doc Fictoria

Caernarfon

LL55 1TH


Caiff y wybodaeth a roddir gennych ei phrosesu gan Gomisiynydd y Gymraeg a fydd yn ei phrosesu yn unol â gofynion GDPR y DU a’r Ddeddf Diogelu Data. Mae rhagor o wybodaeth ar sut y caiff data personol ei brosesu ar gael yn Hysbysiad Preifatrwydd Comisiynydd y Gymraeg. 

Os ydych chi'n cyflwyno cwyn, byddwn yn ddiolchgar petai chi'n cwblhau ein Holiadur Cydraddoldeb.