Block background image

Iaith Gwaith

Mae'r bathodyn oren yn helpu pobl i wybod pa wasanaethau sydd ar gael yn y Gymraeg.

Iaith Gwaith
Block background image

Gwneud cwyn

Cysylltwch â ni i wneud cwyn am y defnydd o’r Gymraeg.

Gwneud cwyn
Block background image

Enwau lleoedd

Edrychwch ar ein Rhestr o Enwau Lleoedd Safonol Cymru.

Enwau Lleoedd

Ein gwaith

Prif nod statudol Comisiynydd y Gymraeg yw hybu a hwyluso defnyddio’r Gymraeg. Gweledigaeth y Comisiynydd yw Cymru lle gall pobl ddefnyddio’r Gymraeg yn eu bywydau bob dydd. Am fwy o wybodaeth am ein gwaith a'r newyddion diweddaraf ewch i ymweld â'r dudalen newyddion.

Newyddion

Ffeithiau am y Comisiynydd:

Sefydlwyd Comisiynydd y Gymraeg gan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011.

Mae nifer o staff yn gweithio i'r Comisiynydd mewn lleoliadau ar draws Cymru.

Mae'r Comisiynydd yn hwyluso defnyddio'r Gymraeg drwy waith rheoleiddio a hyrwyddo.

Mae 123 o sefydliadau cyhoeddus yn gweithredu safonau'r Gymraeg.

Rydym yn dosbarthu cyfartaledd o 50,000 o nwyddau Iaith Gwaith yn flynyddol.

Rydym yn gyfrifol am y Rhestr o Enwau Lleoedd Safonol Cymru sy'n cynnwys dros 3,000 o enwau.