Cysylltu â ni

Mae’r ffurflen hon ar gyfer ymholiadau a sylwadau cyffredinol. Os hoffech wneud cwyn swyddogol i Gomisiynydd y Gymraeg, tybed a fyddech yn nodi hynny yn glir yn eich sylwadau. Gallwch hefyd anfon neges at y cyfeiriad e-bost isod yn nodi eich cwyn. Diolch yn fawr.

Manylion cyswllt

E

post@cyg-wlc.cymru

FF

0345 6033 221

C

Caerdydd

Siambrau'r Farchnad

5-7 Heol Eglwys Fair

Caerdydd 

CF10 1AT

 

Caernarfon

Uned 2, Bloc C

Doc Fictoria

Ffordd Balaclava

Caernarfon

LL55 1TH