Sefyllfa'r Gymraeg 2016–20

Rydym yn llunio adroddiad bob pum mlynedd ar sefyllfa’r Gymraeg yn ystod y cyfnod hwnnw.

Mae’r adroddiad 5-mlynedd yn ffordd o fesur cynnydd rhwng un cyfnod a’r llall ac mae’n canolbwyntio ar ystadegau’n ymwneud â’r Gymraeg ynghyd ag ymchwil ansoddol am y defnydd o’r iaith.  

Mae’r gwaith o baratoi’r adroddiad ar gyfer cyfnod 2016–20 yn mynd rhagddo ar hyn o bryd. 

Sefyllfa’r iaith Gymraeg 2013–15 

Adroddiad 2012–15 oedd y cyntaf o’i fath wrth iddo roi sylw i sefyllfa’r Gymraeg yn y cyfnod rhwng sefydlu swyddfa’r Comisiynydd yn 2012 a diwedd 2015.  

Yn dilyn cyfrifiad, mae gofyn i’r adroddiad ddadansoddi’r ystadegau swyddogol am nifer y siaradwyr Cymraeg, ac felly trafodir canlyniadau Cyfrifiad 2011 yma.