Herio ac apelio

Ar ôl i sefydliad dderbyn hysbysiad cydymffurfio, gall herio ac apelio yr angen i gydymffurfio â safon os nad yw’n cytuno bod y dyletswyddau yn rhesymol a chymesur.  

Cyflwyno her  

Y cam cyntaf yw cyflwyno her i’r Comisiynydd.  Mae modd gwneud hynny cyn neu ar ôl y ‘diwrnod gosod’ sef y dyddiad y mae’r ddyletswydd yn dod yn weithredol. 

Block background image

Gweithdrefn herio ac apelio

Dysgwch fwy yma am y weithdrefn herio ac apelio.

Gweithdrefn Herio Ac Apelio
Block background image

Apelio i Dribiwnlys y Gymraeg

Os nad yw sefydliad yn cytuno â'r Comisiynydd, gall y Tribiwnlys wneud y penderfyniad terfynol.

Tribwinlys y Gymraeg