Mae Tribiwnlys y Gymraeg yn dribiwnlys annibynnol sydd yn delio gydag apeliadau yn erbyn penderfyniadau y Comisiynydd mewn perthynas â safonau'r Gymraeg.  

Mae gan sefydliadau ac achwynwyr hawl i gyflwyno cais neu apêl i Dribiwnlys y Gymraeg  os ydynt yn anfodlon gyda phenderfyniad mewn perthynas â: 

Block background image

Tribiwnlys y Gymraeg.

Dygwch ragor am Dribiwnlys y Gymraeg ar eu gwefan.

tribiwnlysygymraeg.llyw.cymru
Block background image

Herio ac apelio

Dysgwch ragor am ein proses herio ac apelio.

Herio ac apelio
Block background image

Cwynion ac ymchwiliadau

Dysgwch ragor am ein prosesau cwynion ac ymchwiliadau.

Cwynion ac ymchwiliadau
Block background image

Y broses osod

Dysgwch ragor am y broses osod.

Y broses osod