Mae’n rhaid i’r mwyafrif o sefydliadau cyhoeddus sydd yn gweithredu yng Nghymru ddarparu cyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg.

Gwasanaeth Cymraeg wrth dderbynfa

Dyma ambell enghraifft o wasanaethau sydd ar gael i chi:

 • Gohebiaeth
 • Galwadau ffôn 
 • Llinellau cymorth a chanolfannau galwadau 
 • Cyfarfodydd personol 
 • Cyfarfodydd cyhoeddus
 • Gwefannau a gwasanaethau ar-lein 
 • Arwyddion 
 • Codi ymwybyddiaeth o'r gwasanaethau Cymraeg sydd ar gael 
Myfyrwyr wrth Brifysgol Bangor

Mewn nifer o achosion mae hefyd angen i sefydliadau:  

 • Hybu'r defnydd o’r Gymraeg; 
 • Rhoi cyfleoedd i’w staff ddefnyddio neu ddatblygu sgiliau yn yr iaith;  
 • Ystyried effaith ar y Gymraeg wrth wneud penderfyniadau polisi;
 • Bod yn atebol i Gomisiynydd y Gymraeg ac i bobl sy’n defnyddio’u gwasanaethau. 
Block background image

Beth yw eich profiad chi o ddefnyddio'r Gymraeg?

Rydym yn croesawu gwahoddiadau i drafod mewn grwpiau neu ddigwyddiadau.

Cysylltu â ni
Block background image

Mae gen i hawl

Dysgwch ragor am ein hymgyrch ar gyfer y cyhoedd.

Ymgyrch 'Mae gen i Hawl'
Block background image

Gwneud cwyn

Dysgwch ragor am eich hawliau i wneud cwyn.

Gwneud cwyn