Safonau'r Gymraeg

Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yw’r ddeddfwriaeth wnaeth greu safonau’r Gymraeg.

Mae'r safonau yn hybu a hwyluso’r Gymraeg, ac yn sicrhau nad yw’r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg yng Nghymru.

Doctor mewn meddygfa

Mae sefydliadau yn gorfod cydymffurfio â safonau yn y meysydd canlynol: 

  • Cyflenwi gwasanaethau 
  • Llunio polisi
  • Gweithredu    
  • Hybu    
  • Cadw cofnodion 
Dynes yn gwisgo bathodyn iaith gwaith

Gosod a gorfodi safonau 

Mae’r Comisiynydd yn gallu gosod dyletswyddau ar sefydliadau i ddefnyddio'r Gymraeg.

Mae’r hawliau yn galluogi siaradwyr Cymraeg i ddefnyddio'r iaith wrth ymwneud â’r sefydliadau.

Mae gan y Comisiynydd hefyd bŵer i orfodi’r safonau sydd wedi’u gosod ar sefydliad. 

Block background image

Y broses osod

Mae proses statudol ar gyfer dod â sefydliad o dan ddyletswydd i weithredu safonau’r Gymraeg.

Y broses osod
Block background image

Herio ac apelio

Gall sefydliad herio ac apelio yr angen i gydymffurfio.

Herio ac apelio
Block background image

Codau ymarfer

Canllawiau ynghylch gofynion safonau.

Codau ymarfer