Mesur y Gymraeg

Cafodd Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 ei basio gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar 7 Rhagfyr 2010 a derbyniodd gydsyniad brenhinol gan Ei Mawrhydi ar 9 Chwefror 2011.

Mae’r Mesur yn:

  • datgan bod statws swyddogol i’r Gymraeg yng Nghymru; 
  • creu swydd Comisiynydd y Gymraeg.

Sefydlu’r canlynol:

Gwneud darpariaeth ar gyfer y canlynol: