Mae gan bobl yng Nghymru y rhyddid i ddefnyddio’r Gymraeg. 

Os oes rhywun yn ymyrryd â rhyddid unigolyn i gyfathrebu yn Gymraeg gall y Comisiynydd ymchwilio.  

Nid oes rhaid i ymyrraeth ddigwydd o fewn y sector cyhoeddus. Gall cwmni preifat neu unigolyn fod yn gyfrifol am ymyrryd â’r rhyddid i ddefnyddio’r Gymraeg. 

Block background image

Gwybodaeth i sefydliadau a chyflogwyr 

Ymchwiliadau i honiadau o ymyrraeth â’r rhyddid sydd i unigolyn i ddefnyddio’r Gymraeg. 

Rhyddid i ddefnyddio'r Gymraeg