Mae’r cynllun Iaith Gwaith a'r bathodyn swigen oren yn dangos eich bod yn siarad Cymraeg.

Mae'r cynllun wedi hen ennill ei blwyf yng Nghymru bellach. Mae gweithwyr sy’n gallu cynnig gwasanaeth Cymraeg i'r cyhoedd yn gwisgo bathodyn neu gortynnau gwddf Iaith Gwaith. Ar gyfartaledd rydym yn dosbarthu 54,500 o fathodynnau, cortyn gwddf a phosteri yn flynyddol.

 

Ers ei lansio yn 2005, mae’r swigen wedi ei defnyddio mewn amryw o ffyrdd, er enghraifft wedi ei gwnïo ar wisgoedd gweithwyr ysbyty, ar helmedi peirianwyr, ac fel tatŵs dros dro i blant. 

Cleachdi!

Mae hefyd wedi ysbrydoli’r Alban i fabwysiadu cynllun tebyg.

Yn Hydref 2019 fe wnaeth Bòrd na Gàidhlig (Bwrdd yr Iaith Aeleg) lansio swigen las i annog siaradwyr Gaeleg i roi gwybod i bobl eu bod yn gallu siarad yr iaith.

Bathodyn a chortyn gwddf iaith gwaith

Archebu?

Os hoffech archebu bathodynnau Iaith Gwaith ar gyfer staff sy’n medru siarad Cymraeg yn eich busnes, sefydliad neu gwmni, gallwch eu harchebu am ddim drwy lenwi'r ffurflen archeb.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn llenwi’r ffurflen, yn darparu'r holl wybodaeth sydd ei angen, ac yn caniatáu rhwng 14 a 21 diwrnod gwaith i dderbyn y nwyddau. 

Logo Dysgu Cymraeg

Ydych chi'n dysgu Cymraeg, neu yn gwybod am rywun sy'n dysgu? Gallwch archebu nwyddau penodol ar gyfer dysgwyr gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Logo dysgu cymraeg

Block background image

Poster iaith gwaith

Lawrlwythwch boster iaith gwaith ar gyfer eich gweithle.

Poster Iaith Gwaith
Block background image

Logo iaith gwaith

Lawrlwythwch logo iaith gwaith.

Logo Cymraeg