Cwyno am y Comisiynydd

Llun o Aled Roberts

Gall unigolyn gysylltu â’r Comisiynydd i fynegi pryder neu i gyflwyno cwyn am ei weithredoedd.

Cyn mynegi pryder neu gyflwyno cwyn, gallwch ddarllen Gweithdrefn Gwyno’r Comisiynydd, sydd ar gael yma.    

Gallwch fynegi pryder neu gwyn: 

  • Dros y ffôn
  • Siarad ag aelod o staff Comisiynydd y Gymraeg gan nodi bod angen iddynt ddelio â’r mater fel cwyn ffurfiol
  • Anfon e-bost
  • Ysgrifennu llythyr

Croeso i chi gysylltu yma

Mae'r weithdrefn hon wedi ei pharatoi yn unol ag Adran 14 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011.