Hysbysiad cydymffurfio yw enw’r ddogfen gyfreithiol sy’n nodi: 

  • Pa safonau (dyletswyddau) y mae’n rhaid i sefydliad gydymffurfio â nhw;  
  • Erbyn pryd, sef ‘y diwrnod gosod’. 

Y Comisiynydd sy’n rhoi hysbysiad cydymffurfio i sefydliadau. Mae sefydliadau yn cael cyfnod o chwe mis o leiaf o’r diwrnod y maent yn derbyn yr hysbysiad cydymffurfio cyn i’r dyletswyddau ddod yn weithredol.  

Block background image

Hysbysiadau Cydymffurfio

Gallwch ddod o hyd i'r hysbysiadau cydymffurfio yma

Hysbysiadau Cydymffurfio