Mae’r Comisiynydd yn rheoleiddio mewn modd cadarnhaol er mwyn ceisio atal diffyg cydymffurfio gan sefydliadau.

Mae’r Comisiynydd yn edrych am arferion effeithiol ac arloesol i'w rhannu er mwyn annog sefydliadau i wella neu fynd tu hwnt i ofynion unrhyw ddyletswyddau.  

Rydym wedi creu’r adnoddau canlynol ar gyfer sefydliadau: 

Block background image

Adroddiadau sicrwydd

Mae'r adroddiadau'n creu darlun o sut mae sefydliadau yn cydymffurfio ac yn rhoi barn ar berfformiad

Adroddiad sicrwydd
Block background image

Arferion effeithiol

Astudiaethau sy’n cynnwys enghreifftiau o sefydliadau sy’n arloesi ac yn mynd y tu hwnt i ofynion

Arferion effeithiol
Block background image

Dogfennau cyngor

Canllawiau a chyngor i sefydliadau wrth iddynt gydymffurfio â gofynion y safonau

Dogfennau cyngor