Cynlluniau iaith

Arwydd Amgueddfa Ceredigion

Mae cynllun iaith Gymraeg yn ddogfen statudol sy’n nodi beth mae sefydliadau cyhoeddus yn ymrwymo i’w wneud yn Gymraeg, a sut y byddant yn mynd ati i drin y ddwy iaith yn gyfartal. Y Comisiynydd sy’n eu cymeradwyo’n statudol.

Arwydd Neuadd y dref

Mae’r math o sefydliadau sydd â chynlluniau iaith yn cynnwys:

  • Cynghorau tref a chymuned
  • Cwmnïau dŵr
  • Adrannau gweinidogol Llywodraeth y DU
  • Adrannau an-weinidogol
  • Asiantaethau a sefydliadau cyhoeddus eraill
  • Cymdeithasau tai.

Mae rhai sefydliadau yn paratoi cynllun iaith ar sail wirfoddol.

Block background image

Deddf yr iaith Gymraeg 1993

Mae Deddf yr iaith yn dweud y dylai sefydliadau drin y ddwy iaith ar y sail eu bod yn gyfartal.

Deddf yr iaith Gymraeg 1993
Block background image

Dogfen sut i baratoi cynlluniau iaith

Dogfen i sefydliadau ar sut i baratoi a chymeradwyo yn unol â Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Cynlluniau Iaith Gymraeg