Ymchwiliadau arwyddocaol

Mae’r Comisiynydd yn cynnal ymchwiliadau statudol i amheuon o fethiant sefydliadau i gydymffurfio â safonau’r Gymraeg.

Isod mae gwybodaeth am rai ymchwiliadau arwyddocaol y gallai sefydliadau eraill elwa ohonynt drwy ddysgu mwy am

  • brofiad a disgwyliadau defnyddwyr y Gymraeg
  • ddehongliad y Comisiynydd o’r safonau mewn amgylchiadau penodol
  • y camau gorfodi a osodwyd
  • ddatrysiadau sydd wedi eu cyflwyno gan sefydliadau

Bydd enghreifftiau newydd yn cael eu hychwanegu at y dudalen hon yn rheolaidd.

Os hoffech chi drafod unrhyw rai o’r enghreifftiau, cysylltwch â ni.