Nod y Pwyllgor yw cynghori’r Comisiynydd (fel swyddog cyfrifyddu) ar y prosesau strategol ar gyfer risg, rheolaeth a Llywodraethiant.

Gallwch ddarllen am waith y pwyllgor yn eu cylch gorchwyl.

Fel arfer mae’r Pwyllgor Archwilio a Risg yn cyfarfod pedair gwaith y flwyddyn.

Aelodau’r pwyllgor yw Mair Gwynant (cadeirydd), Jayne Woods, Liz Aitken, ac Alan Davies.

 

Cofrestr buddiannau


 

Bywgraffiadau Aelodau'r Pwyllgor