O bryd i'w gilydd wrth ddefnyddio’r Gymraeg mewn bywyd bob dydd fe all pethau fynd o’i le. Rhan o waith y Comisiynydd yw ymchwilio i'r achosion hynny.   

Mae gan bobl hawl i: 

  • wneud cwyn am sefydliad sy’n methu â chydymffurfio â safonau’r Gymraeg;  
  • gwneud cwyn am sefydliad sy’n methu â chydymffurfio â’r cynllun iaith; 
  • gwneud cais i’r Comisiynydd ddyfarnu ar honiad o ymyrryd â’r rhyddid i ddefnyddio’r Gymraeg. 
Block background image

Safonau'r Gymraeg

Gwybodaeth ynghylch sut mae’r Comisiynydd yn delio â chwynion ar gael yma.

Proses delio â chwynion a chynnal ymchwiliadau safonau
Block background image

Cynlluniau iaith Gymraeg

Gwybodaeth ynghylch sut mae’r Comisiynydd yn delio â chwynion ar gael yma.

Proses delio â chwynion a chynnal ymchwiliadau cynlluniau iaith
Block background image

Rhyddid i ddefnyddio’r Gymraeg

Gwybodaeth ynghylch sut mae’r Comisiynydd yn delio â cheisiadau ar gael yma.

Proses delio â cheisiadau a chynnal ymchwiliadau rhyddid
Block background image

Adroddiadau diweddar

Adroddiad ar sail ymchwiliad y Comisiynydd i Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau (DVSA)

Adroddiad Ymchwiliad DVSA
Block background image

Adroddiadau diweddar

Adroddiad ar sail ymchwiliad y Comisiynydd i'r Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus

Adroddiad Ymchwiliad Swyddfa Gwarcheidwad Cyhoeddus
Block background image

Adroddiadau diweddar

Adroddiad ar sail ymchwiliad y Comisiynydd i'r Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei Fawrhydi

Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei Fawrhydi
Block background image

Adroddiadau diweddar

Adroddiad ar sail ymchwiliad y Comisiynydd i Grŵp y Post Brenhinol

Grŵp y Post Brenhinol
Arwydd logo iaith gwaith oren

Apelio  

Mewn rhai achosion mae modd i sefydliadau a’r rhai sy’n gwneud cwyn gyflwyno cais neu apêl i Dribiwnlys y Gymraeg

Block background image

Polisi gorfodi

Dysgwch ragor am sut mae'r Comisiynydd yn gweithredu ei bwerau gorfodi.

Polisi gorfodi
Block background image

Tribiwnlys y Gymraeg

Mwy o wybodaeth am ein gwaith gyda'r Tribiwnlys yma.

Tribiwnlys y Gymraeg