Dogfennau cyngor

Mae gan y Comisiynydd nifer o ddogfennau i roi cyngor ar arferion da i helpu sefydliadau.

Maent yn cynnig syniadau ymarferol ynghylch sut i fynd ati i gydymffurfio â dyletswyddau iaith statudol, a hyrwyddo defnydd o’r Gymraeg yn eich sefydliad. 

Mae hefyd modd i sefydliadau nad ydynt o dan ddyletswydd penodol i gymhwyso’r egwyddorion a’r enghreifftiau i’w sefyllfa hwy.  

Dyn yn gweithio ar gyfrifiadur

Dyma grynodeb o’r dogfennau sydd ar gael: