Mae safonau’r Gymraeg a chynlluniau iaith yn egluro sut mae’n rhaid i sefydliadau ddefnyddio ac ystyried y Gymraeg mewn sefyllfaoedd amrywiol, er enghraifft:

  • Wrth ddarparu gwasanaethau i bobl eraill;
  • Wrth lunio, adolygu ac addasu polisïau;
  • Yn y gweithle;
  • Yn rhoi cyfleoedd i staff ddefnyddio a datblygu sgiliau iaith Gymraeg;
  • Wrth ddelio â chwynion;
  • Trwy hybu defnydd o’r Gymraeg;
  • Sicrhau bod trefniadau cadarn ar gyfer monitro a chadw cofnodion.

Mae’r Comisiynydd yn sicrhau bod yr hawliau sy’n deillio o’r dyletswyddau yma yn cael eu gweithredu.

Block background image

Dysgwch fwy am safonau'r Gymraeg

Safonau'r Gymraeg
Block background image

Dysgwch fwy am gynlluniau iaith Gymraeg

Cynlluniau iaith Gymraeg
Dynes yn eistedd wrth ddesg

Mae gan y Comisiynydd fframwaith rheoleiddio sy'n egluro sut y bydd yn gweithredu ei raglen waith o reoleiddio safonau’r Gymraeg a chynlluniau iaith Gymraeg.

Pwrpas y fframwaith yw egluro sut mae’r Comisiynydd yn rheoleiddio cydymffurfiaeth yn gyffredinol. Mae’n egluro hefyd sut y bydd y Comisiynydd yn mynd rhagddi i hybu a hwyluso gweithrediad y drefn safonau lle mae hynny’n briodol.