Mae’n rhaid i’r Comisiynydd greu a chynnal cofrestr camau gorfodi, sy’n cynnwys manylion am ymchwiliadau i amheuon o fethiant i gydymffurfio â safonau.  

Mae'r gofrestr yn cynnwys y wybodaeth ganlynol:

  • disgrifiad o bob ymchwiliad; 
  • canfyddiadau’r Comisiynydd ar yr ymchwiliadau; 
  • penderfyniadau’r Comisiynydd; 
  • datganiad sy’n nodi unrhyw weithredu pellach. 
Block background image

Cofrestr camau gorfodi

Darllenwch y gofrestr camau gorfodi presennol.

Cofrestr Camau Gorfodi 2024-2025