Cymorth cyfreithiol

Mae gan y Comisiynydd hawl i gychwyn neu ymyrryd mewn achosion cyfreithiol yng Nghymru a Lloegr. Mae hefyd yn gallu darparu cymorth cyfreithiol i unigolyn.  

Mae'r Comisiynydd wedi llunio fframwaith yn esbonio pryd y bydd yn barod i gychwyn achos neu ymyrryd mewn achos cyfreithiol. Mae’r fframwaith isod yn egluro sut fydd y Comisiynydd yn defnyddio’i bwerau.  

Block background image

Gwneud cais i Gomisiynydd y Gymraeg am gymorth cyfreithiol

Gwneud cais