Ffurflen 'Defnyddia dy Gymraeg'

Ydy eich sefydliad wedi cymryd rhan yn ymgyrch Defnyddia dy Gymraeg yn y gorffennol?
Ydy eich sefydliad yn bwriadu cymryd rhan yn ymgyrch Defnyddia dy Gymraeg eleni?
Os ydy, pa rai o'r gweithgareddau isod fyddwch chi'n eu gwneud?

Caiff y wybodaeth a roddir gennych ei phrosesu gan Gomisiynydd y Gymraeg a fydd yn ei phrosesu yn unol â gofynion GDPR y DU a’r Ddeddf Diogelu Data. Mae rhagor o wybodaeth ar sut y caiff data personol ei brosesu ar gael yn Hysbysiad Preifatrwydd Comisiynydd y Gymraeg.