Codau ymarfer

Canllawiau am ofynion safonau yw codau ymarfer.  

Er mwyn egluro beth yw gofynion y safonau mewn ffordd ymarferol mae’r Comisiynydd yn rhoi codau ymarfer i sefydliadau. Bydd y Comisiynydd yn ymgynghori gyda sefydliadau ar eu cynnwys cyn derbyn cydsyniad gan Weinidogion Cymru. Mae'r Comisiynydd wedi cyhoeddi y codau ymarfer canlynol: 

Block background image

Cod Ymarfer ar gyfer Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 1) 2015

Cynghorau sir, Gweinidogion Cymru a’r awdurdodau parciau cenedlaethol

Cod Ymarfer Rheoliadau Rhif 1

Mae’r Comisiynydd wedi ymgynghori gyda sefydliadau ar godau ymarfer drafft ar gyfer y rheoliadau canlynol: 

  • Rheoliadau Safonau’r Gymraeg rhif 2 
  • Rheoliadau Safonau’r Gymraeg rhif 4 
  • Rheoliadau Safonau’r Gymraeg rhif 5 
  • Rheoliadau Safonau’r Gymraeg rhif 6 

Cawsant eu hanfon am gydsyniad Gweinidogion Cymru fis Medi 2021.

Ers hynny, mae’r Comisiynydd hefyd wedi ymgynghori gyda sefydliadau ar godau ymarfer drafft ar gyfer Rheoliadau Safonau’r Gymraeg rhif 7. Mae wrthi’n ystyried sylwadau yr ymgynghoriad, a bydd yn cyflwyno fersiwn terfynol am gydsyniad Gweinidogion Cymru maes o law.