Codau ymarfer

Canllawiau am ofynion safonau yw codau ymarfer.  

Er mwyn egluro beth yw gofynion y safonau mewn ffordd ymarferol mae’r Comisiynydd yn rhoi codau ymarfer i sefydliadau. Bydd y Comisiynydd yn ymgynghori gyda sefydliadau ar eu cynnwys cyn derbyn cydsyniad gan Weinidogion Cymru. Mae'r Comisiynydd wedi cyhoeddi y codau ymarfer canlynol: 

Block background image

Cod Ymarfer ar gyfer Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 1) 2015

Cynghorau sir, Gweinidogion Cymru a’r awdurdodau parciau cenedlaethol

Cod Ymarfer Rheoliadau Rhif 1

Mae’r Comisiynydd wedi ymgynghori gyda sefydliadau ar godau ymarfer drafft ar gyfer y rheoliadau canlynol: 

  • Rheoliadau Safonau’r Gymraeg rhif 2 
  • Rheoliadau Safonau’r Gymraeg rhif 4 
  • Rheoliadau Safonau’r Gymraeg rhif 5 
  • Rheoliadau Safonau’r Gymraeg rhif 6 

Mae wrthi’n ystyried sylwadau ar y codau ymarfer drafft, a bydd yn cyflwyno codau ymarfer am gydsyniad Gweinidogion Cymru maes o law.