Archebu Nwyddau Iaith Gwaith

Adnoddau

Gellir archebu nwyddau amrywiol gan ddefnyddio'r ffurflen isod. Dewiswch faint o eitemau sydd eu hangen o'r ddewislen.

Am archebion mwy, cysylltwch â'r Comisiynydd drwy lenwi'r bocs sylwadau isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn llenwi’r ffurflen, yn darparu'r holl wybodaeth sydd ei angen, ac yn caniatáu rhwng 14 a 21 diwrnod gwaith i dderbyn y nwyddau. 

Ydych chi'n dysgu Cymraeg?

Gallwch archebu nwyddau penodol ar gyfer dysgwyr drwy gysylltu yn uniongyrchol gyda'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Ffurflen archeb

 

Caiff y wybodaeth a roddir gennych ei phrosesu gan Gomisiynydd y Gymraeg a fydd yn ei phrosesu yn unol â gofynion GDPR y DU a’r Ddeddf Diogelu Data. Mae rhagor o wybodaeth ar sut y caiff data personol ei brosesu ar gael yn Hysbysiad Preifatrwydd Comisiynydd y Gymraeg.