Y panel safoni enwau lleoedd

Mae Panel Safoni Enwau Lleoedd Comisiynydd y Gymraeg yn cynnwys arbenigwyr ym maes enwau lleoedd ac ym maes orgraff y Gymraeg. Mae’r Panel yn dilyn canllawiau penodol wrth lunio’i argymhellion ynghylch ffurfiau safonol enwau lleoedd ac yn cynnig cyngor annibynnol i’r Comisiynydd ar faterion cysylltiedig.