Adroddiadau Safonau

Gellir dod o hyd i’r holl Adroddiadau Safonau a gyhoeddwyd gan Gomisiynydd y Gymraeg yn unol ag adran 64 o’r Mesur yma:


Adroddiad Safonau – Awdurdodau Parciau Cenedlaethol

Adroddiad Safonau – Cynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol yng Nghymru

Adroddiad Safonau – Gweinidogion Cymru

Adroddiad Safonau - Atodlen 5(1) Awdurdodau Cyhoeddus

Adroddiad Safonau - Atodlen 5(3) (a) – Personau sy’n hybu dysg a gwybodaeth drwy addysgu neu ymchwilio neu drwy ddatblygu neu ddyfarnu cymwysterau

Adroddiad Safonau - Atodlen 5 (5) – Personau sy’n darparu gwasanaethau i’r cyhoedd ac sy’n derbyn cyfanswm o £400,000 neu fwy o arian cyhoeddus mewn blwyddyn ariannol

Adroddiad Safonau – Cyrff Cyhoeddus: Cyffredinol (1)

Adroddiad Safonau – Cyrff Cyhoeddu:  Cyffredinol (2)

Adroddiad Safonau – Cyrff Cyhoeddu:  Cyffredinol (3)

Adroddiad Safonau – Cyrff Cyhoeddus: Cyffredinol (4

Adroddiad Safonau - Cyrff Cyhoeddus: Llywodraeth

Adroddiad Safonau - Cyrff Cyhoeddus - Llywodraeth Leol

Adroddiad Safonau - Atodlen 5(1): Awdurdodau Cyhoeddus (Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru)

Adroddiad Safonau - Atodlen 5(5): Personau sy’n darparu gwasanaethau i’r cyhoedd ac sy’n derbyn cyfanswm o £400,000 neu fwy o arian cyhoeddus mewn blwyddyn ariannol

Adroddiad Safonau - Atodlen 5(8): Personau sy’n cydsynio i gael eu pennu yn Atodlen 6 (Grŵp Cartrefi Cymunedol Cymru)

Adroddiad Safonau - Atodlen 8: Personau neilltuedig sy’n darparu swyddfeydd post i’r cyhoedd ac ymgymerwyr dŵr a charthffosiaeth

Adroddiad Safonau  - Cyrff Cyhoeddus: Cyffredinol (5) (Post Brenhinol ccc)

Adroddiad Safonau – Cyrff Cyhoeddus: Llywodraeth

Adroddiad Safonau - Cyrff Cyhoeddus: Llywodraeth Leol(Darparwyr Tai Cymdeithasol)

Adroddiad Safonau – Atodlen 8: Personau neilltuedig sy’n darparu gwasanaethau bysiau i’r cyhoedd

Adroddiad Safonau – Atodlen 8: Personau neilltuedig  sy’n darparu gwasanaethau sy’n gysylltiedig i reilffyrdd yng Nghymru [Network Rail]

​Adroddiad Safonau – Atodlen 8: Personau neilltuedig sy’n darparu gwasanaethau sy’n gysylltiedig â nwy a thrydan yng Nghymru

Adroddiad Safonau – Atodlen 8: Personau neilltuedig  sy’n darparu i’r cyhoedd wasanaethau rheilffyrdd i deithwyr

Adroddiad Safonau – Atodlen 8: Personau neilltuedig sy’n gyflenwyr nwy trwyddedig

Adroddiad Ymchwiliadau Safonau: Atodlen 8: Personau neilltuedig sy’n gyflenwyr trydan trwyddedig