Tîm rheoli Comisiynydd y Gymraeg

Aled Roberts yw Comisiynydd y Gymraeg.

Cafodd Aled ei eni a’i fagu yn ardal Rhosllannerchrugog ger Wrecsam, cyn astudio’r Gyfraith ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth.

Gweithiodd fel cyfreithiwr yn ardaloedd Wrecsam, Rhuthun a’r Wyddgrug am nifer o flynyddoedd.

Aled Roberts, Comisiynydd y Gymraeg

Bu’n cynrychioli ardal Rhos a’r Ponciau ar Gyngor Wrecsam, a chafodd ei ethol yn Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn 2005. Bu’n arwain y Cyngor nes cael ei ethol yn Aelod Cynulliad dros ranbarth Gogledd Cymru yn 2011. Yn y Senedd, Aled oedd llefarydd y Democratiaid Rhyddfrydol ar Addysg, Plant a Phobl Ifanc ac ar y Gymraeg. Wedi gwasanaethu am dymor yn y Senedd, cynhaliodd adolygiad annibynnol o Gynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg ar ran Llywodraeth Cymru a chadeirio'r bwrdd oedd yn gyfrifol am weithredu argymhellion yr adolygiad. Dechreuodd yn ei swydd fel Comisiynydd y Gymraeg ar 1 Ebrill 2019.

Llun o Gwenith Price, Dirprwy Gomisiynydd a Chyfarwyddwr Strategol

Dirprwy Gomisiynydd a Chyfarwyddwyr Strategol

Gwenith Price yw Cyfarwyddwr Strategol sydd â chyfrifoldeb am y timoedd Rheoleiddio, Adnoddau Dynol a Llywodraethiant. Gwenith Price hefyd yw’r Dirprwy Gomisiynydd, a hi sy’n dirprwyo i’r Comisiynydd yn ystod cyfnodau gwyliau a salwch ac ar unrhyw adeg arall ar gais arbennig y Comisiynydd. 

Llun o Dyfan Sion, Cyfarwyddwr Strategol

Cyfarwyddwr Strategol

Dyfan Sion yw'r Cyfarwyddwr Strategol sy’n gyfrifol am arwain gwaith y timoedd Polisi, Hybu, Isadeiledd ac Ymchwil, Cyfathrebu a Chyllid.