Tîm Rheoli Comisiynydd y Gymraeg

Llun o Gwenith Price, Dirprwy Gomisiynydd a Chyfarwyddwr Strategol

Dirprwy Gomisiynydd

Gwenith Price yw’r Dirprwy Gomisiynydd. Hi hefyd sy’n arwain y sefydliad am gyfnod interim hyd nes penodir Comisiynydd newydd.

Llun o Dyfan Sion, Cyfarwyddwr Strategol

Cyfarwyddwr Strategol

Dyfan Sion yw'r Cyfarwyddwr Strategol sy’n gyfrifol am arwain gwaith y timoedd Polisi, Hybu, Isadeiledd ac Ymchwil, Cyfathrebu a Chyllid.

Llun o Sian Elen McRobie

Cyfarwyddwr Strategol (Dros dro)

Siân Elen McRobie yw’r Cyfarwyddwr Strategol (dros dro) sydd â chyfrifoldeb am y timoedd Rheoleiddio, Adnoddau Dynol a Llywodraethiant.