Tîm rheoli Comisiynydd y Gymraeg

Llun o Gwenith Price, Dirprwy Gomisiynydd a Chyfarwyddwr Strategol

Dirprwy Gomisiynydd a Chyfarwyddwyr Strategol

Gwenith Price yw Cyfarwyddwr Strategol sydd â chyfrifoldeb am y timoedd Rheoleiddio, Adnoddau Dynol a Llywodraethiant. Hi hefyd yw’r Dirprwy Gomisiynydd. 

Llun o Dyfan Sion, Cyfarwyddwr Strategol

Cyfarwyddwr Strategol

Dyfan Sion yw'r Cyfarwyddwr Strategol sy’n gyfrifol am arwain gwaith y timoedd Polisi, Hybu, Isadeiledd ac Ymchwil, Cyfathrebu a Chyllid.