Diwrnod Hawliau'r Gymraeg

Dydd Mawrth 7 Rhagfyr 2021 yw Diwrnod Hawliau'r Gymraeg.

Dyma gyfle i sefydliadau cyhoeddus hyrwyddo eu gwasanaethau Cymraeg i'r cyhoedd. Mae gan siaradwyr Cymraeg hawl i gael gwasanaethau Cymraeg heb orfod gofyn amdanynt.

Safonau’r Gymraeg sy’n creu’r hawliau hyn. Ar Ddiwrnod Hawliau’r Gymraeg rydym yn cydweithio â’r sefydliadau sy’n gweithredu’r safonau i dynnu sylw at gyfleoedd i ddefnyddio'r iaith, ac i wella'r gwasanaethau y maent yn eu cynnig drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae gan weithwyr mewn sefydliadau hefyd yr hawl i gael defnyddio'r Gymraeg yn y gwaith. 

 

 

Llun o ymgyrch Mae Gen i Hawl

Mae'r diwrnod yn cael ei gynnal ar 7 Rhagfyr oherwydd mai dyma’r dyddiad y pasiwyd Mesur y Gymraeg gan y Senedd. Mae’r Mesur yn cadarnhau statws swyddogol y Gymraeg, ac yn datgan na ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg yng Nghymru. Arweiniodd hyn at sefydlu hawliau i ddefnyddio’r Gymraeg wrth ddelio gyda sefydliadau cyhoeddus.

Delwedd o lythyrau gyda bathodyn iaith gwaith

Dyma rai o’ch hawliau:

  • Derbyn llythyron neu e-bost yn Gymraeg.
  • Arwyddion dwyieithog.
  • Sgwrsio ar y ffôn yn Gymraeg.
  • Derbyn gwersi nofio yn Gymraeg drwy’r cyngor. 
  • Rhaid i arwyddion ffordd fod yn y Gymraeg a'r Saesneg. 
Cyfrifiadur a ffon

Os hoffech chi gwyno wrth y Comisiynydd am eich profiadau o ddefnyddio'r Gymraeg gyda sefydliadau cysylltwch gyda ni.  

Dyma brofiadau staff ac aelodau o'r cyhoedd o ddefnyddio'r Gymraeg yn y gwaith a gyda sefydliadau cyhoeddus. 

Delwedd Mae Gen i Hawl

Ydych chi'n gweithio i sefydliad cyhoeddus?

Rydym yn gweithio gyda sefydliadau cyhoeddus ar draws Cymru i dynnu sylw at yr hawliau sydd gan bobl i ddefnyddio’r Gymraeg. 

Os hoffech gymryd rhan yn y diwrnod, neu am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni.

Block background image

Beth sydd angen i sefydliadau ei wneud?

Dysgwch am y darpariaethau Cymraeg mae sefydliadau'n eu cynnig.

Beth sydd angen i sefydliadau ei wneud?
Block background image

Pwy sy'n gweithredu dyletswyddau iaith?

Dysgwch pa sefydliadau sy'n gweithredu'r safonau neu gynlluniau iaith.

Pwy sy’n gweithredu dyletswyddau iaith?
Block background image

Iaith Gwaith

Archebwch adnoddau iaith gwaith.

Iaith Gwaith