Mae gan bobl Cymru hawliau cyfreithiol i ddefnyddio’r Gymraeg.

Band yn canu gyda llun ymgyrch mae gen i hawl yn y cefndir

Sefydlwyd Diwrnod Hawliau’r Gymraeg yn 2019, a dewiswyd 7 Rhagfyr i nodi dyddiad pasio Mesur y Gymraeg (Cymru), sef y ddeddfwriaeth a wnaeth yr hawliau yn bosibl, gan y Senedd.

Ar 7 Rhagfyr bob blwyddyn rydym yn cynnal Diwrnod Hawliau'r Gymraeg i ddathlu'r hawliau hyn. Bwriad y diwrnod yw codi ymwybyddiaeth o gyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg.

Llun o ymgyrch Mae Gen i Hawl

Safonau’r Gymraeg sy’n creu’r hawliau. Ar Ddiwrnod Hawliau’r Gymraeg rydym yn cydweithio gyda’r sefydliadau sy’n gweithredu’r safonau i dynnu sylw at gyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg a sut mae profiadau pobl o ddelio â nhw yn Gymraeg wedi gwella.

Rydym yn dathlu Diwrnod Hawliau’r Gymraeg gydag amrywiaeth o weithgareddau ar y cyfryngau cymdeithasol ac mae rhai sefydliadau, pan fo cyfyngiadau COVID-19 yn caniatáu, yn cynnal digwyddiadau arbennig yn eu swyddfeydd neu ar gampws.

Block background image

Beth sydd angen i sefydliadau ei wneud?

Dysgwch am y darpariaethau Cymraeg mae sefydliadau'n eu cynnig.

Beth sydd angen i sefydliadau ei wneud?
Block background image

Pwy sy'n gweithredu dyletswyddau iaith?

Dysgwch pa sefydliadau sy'n gweithredu'r safonau neu gynlluniau iaith.

Pwy sy’n gweithredu dyletswyddau iaith?
Block background image

Iaith Gwaith

Archebwch adnoddau iaith gwaith.

Iaith Gwaith

*Hawlfraint llun baner: Urdd Gobaith Cymru