Hyfforddiant

Dwyieithrwydd ar waith: datblygu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg i elusennau a busnesau

Beth yw nod yr hyfforddiant?

Cynnig cyngor a chymorth i sefydliadau ddatblygu eu gwasanaethau Cymraeg.

Ar gyfer pwy mae'r hyfforddiant?

 • Gweithwyr, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr sydd eisiau dysgu mwy am rôl y Gymraeg o fewn eu sefydliad

 • Swyddogion â chyfrifoldeb dros ddarpariaeth Gymraeg y sefydliad

 • Unigolion sydd eisiau deall mwy am berthnasedd y Gymraeg i’w rôl

Beth mae'r hyfforddiant yn cynnwys?

 • Cefndir a chyd-destun hanesyddol a sefyllfa bresennol yr iaith Gymraeg

 • Trosolwg deddfwriaethol a pholisi cyhoeddus yr iaith Gymraeg

 • Ymchwil y Comisiynydd ar fuddion y Gymraeg i elusennau a busnesau

 • Cyflwyniad i wefan a chynllun Hybu’r Gymraeg y Comisiynydd

 • Cyfle i werthuso defnydd presennol eich sefydliad trwy holiadur hunan asesiad

 • Cymorth i greu Cynllun Hybu’r Gymraeg all fod yn dystiolaeth o’ch polisi o ran y Gymraeg e.e. ar gyfer arianwyr

 • Rhannu syniadau a chanllawiau ymarferol ar gyfer cynyddu defnydd

 • Cyngor perthnasol ar eich camau nesaf a chyfle i gwrdd â’r tîm ar ôl yr hyfforddiant

Beth yw manteision yr hyfforddiant?

 • Trosolwg a thystiolaeth ddefnyddiol i unrhyw un sy’n dymuno datblygu defnydd o’r Gymraeg o fewn sefydliad

 • Cyn ac ar ôl y sesiwn gallwch gysylltu â swyddogion y tîm Hybu i gael rhagor o gefnogaeth a chyngor un-i-un

 • Mae’r hyfforddiant yn rhad ac am ddim i fynychwyr

 • 3 awr o ddatblygiad proffesiynol parhaus trwy Farc Ansawdd Agored Cymru

Marc Ansawdd Agored Cymru

Mae'r hyfforddiant wedi derbyn Marc Ansawdd Agored Cymru. Mae hyn yn golygu bod y rhaglen ddysgu wedi ei chynllunio'n dda, a'i dilysu'n allanol gan Agored Cymru. Bydd mynychwyr yn derbyn 3 awr o ddatblygiad proffesiynol parhaus (DPP) yn dilyn y sesiwn, yn ogystal â thystysgrif gan Agored Cymru.

Mae gwybodaeth bellach ar wefan Agored Cymru.

Beth mae eraill yn dweud?

“Gweithdy ardderchog. Da i allu siarad â bobl o wahanol sefydliadau ar draws Cymru”

“Roedd yn fuddiol iawn, a rhoddodd wybodaeth i mi am adnoddau nad oeddwn yn gwybod amdanynt cynt.”

“Sesiwn hyfforddiant gynhwysfawr, diddorol a gwerth chweil”

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau