Yr Holiadur

Cam cyntaf y cynllun hybu yw cwblhau’r holiadur hunan asesiad i weld lle’r ydych arni ar hyn o bryd

Dewiswch yr holiadur sy’n gweddu orau i’ch sefydliad chi. Maent wedi eu rhannu i 3 categori yn ôl maint:

Micro: ar gyfer busnes neu elusen gyda llai na 10 aelod o staff a/neu o wirfoddolwyr

Bach: i fusnesau neu elusennau gyda rhwng 10-50 o staff a/neu o wirfoddolwyr

Canolig/Mawr: i fusnesau â thros 50 aelod o staff a/neu o wirfoddolwyr

Dewiswch yr holiadur sy’n berthnasol i chi (bydd yr holiadur yn agor mewn dolen ar wahân).

Dychwelyd i gwblhau holiadur sydd ar waith?  

Cliciwch yma er mwyn mewngofnodi i'ch cyfrif a gweld eich holiadur.    

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau