Croeso i wefan Hybu'r Gymraeg

Rydym yn rhoi cefnogaeth i fusnesau ac elusennau ar ddatblygu eu darpariaeth Gymraeg. Beth sydd gennym i’w gynnig i chi? 

Tîm Hybu

​Tîm o staff profiadol ledled Cymru i roi cymorth ymarferol i sefydliadau.

Cefnogaeth

​Cefnogaeth i greu rhaglen syml ar sut i wneud defnydd o’r iaith Gymraeg ar ffurf Cynllun Hybu’r Gymraeg, neu Bolisi Iaith Gymraeg.

Canllawiau

​Canllawiau defnyddiol ac enghreifftiau o’r arfer gorau ar ddefnyddio’r Gymraeg.

Ymchwil

​Ymchwil er mwyn deall buddion defnyddio’r Gymraeg ar gyfer eich cwsmeriaid a defnyddwyr gwasanaeth.

Hyfforddiant

​Hyfforddiant i sefydliadau ar pam a sut i gynnig gwasanaethau Cymraeg.

 

Mae’r wefan hon yn gartref i’r holl adnoddau sy’n berthnasol i fusnesau ac elusennau sydd ddim yn gweithredu yn unol â’r safonau mewn perthynas a’r Gymraeg. Gweler y brif wefan am fwy o wybodaeth am y safonau. Os ydych yn ansicr, mae croeso i chi gysylltu.

TwitterTwitter @hybucymraeg
19.9.2018
Grêt cwrdd a chi a thrafod eich defnydd o’r Gymraeg / Great meeting you all earlier and discussing your use of Wels… https://t.co/9IA6m57NFW
18.9.2018
RT @ShwmaeSumae: Diwrnod #ShwmaeSumae Day 15.10.18 Paid a bod yn Swil - Don't be Shy... Give Welsh a go! https://t.co/4dgRNo3OiH

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau