​Cysylltiadau allanol

Gallwch dderbyn gwybodaeth a chefnogaeth am ddefnyddio'r Gymraeg gan amryw o sefydliadau eraill. Isod mae rhestr o gysylltiadau a allai fod yn ddefnyddiol i chi.

 

Mentrau Iaith - Mudiadau lleol sy’n rhoi cymorth i gymunedau i gynyddu ac ehangu’r defnydd o’r iaith Gymraeg

Uned Gymraeg Llywodraeth Cymru - Pob math o wybodaeth am fyw bywyd yn y Gymraeg gan gynnwys byd busnes, diwylliant, dysgu Cymraeg, addysg ac adnoddau amrywiol

Cymraeg Byd Busnes - cymorth i fusnesau bach (hyd at 10 aelod o staff) ar sut i ddatblygu'r Gymraeg

Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru - Y corff proffesiynol cenedlaethol ar gyfer cyfieithwyr Cymraeg/Saesneg

Canolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol - Darparu gwersi Cymraeg ar hyd a lled Cymru. Yn cydlynu'r prosiect 'Cymraeg Gwaith' sydd yn darparu hyfforddiant wedi ei ariannu i gryfhau sgiliau Cymraeg y gweithlu.

Cysill ar-lein - Adnodd ar-lein gwirio testun Cymraeg am ddim

Porth Termau - Chwiliadur termau Cymraeg ar-lein

Yr Urdd - Mudiad ieuenctid cenedlaethol sy'n rhoi cyfleodd i blant a phobl ifanc ddysgu a chymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg

Atebion Clwb - Cynllun Chwaraeon Cymru sydd yn cynnig help i glybiau a gwirfoddolwyr chwaraeon yng Nghymru

Busnes Cymru - cymorth busnes i bobl sy'n dechrau, rhedeg a thyfu busnes

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) - cynrychioliaeth a chefnogaeth i fudiadau gwirfoddol, gwirfoddolwyr a chymunedau

Cyngor Celfyddydau Cymru - Mudiad sydd yn rhoi nawdd ac yn datblygu'r celfyddydau yng Nghymru

Croeso Cymru - Corff marchnata Cymru yn y DU ac yn rhyngwladol. Yn gyfrifol am bolisi twristiaeth ac am annog buddsoddiad

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau