Y Gymraeg: Amdani!

Defnyddio'r Gymraeg mewn chwaraeon.

Pecyn ymarferol i glybiau a chymdeithasau chwaraeon ar sut i ddatblygu gweithgareddau chwaraeon yn ddwyieithog, yn y Gymraeg a Saesneg yng Nghymru.

Mae'r pecyn hwn yn seiliedig ar ymchwil ac adborth gan gyrff chwaraeon ledled Cymru. I weld fersiwn rhyngweithiol o'r pecyn, cliciwch ar y llun ar y dde.

Cymrwch olwg ar y fideos yma sy'n rhan o'r pecyn ac isod gallwch lawrlwytho posteri a chardiau fflach.

Os hoffech dderbyn copi gennym drwy'r post, mae croeso i chi gysylltu ar hybu@comisiynyddygymraeg.cymru

 

 

 Fideos o'r pecyn

 
Pêl-droed: Ian Gwyn Hughes
Fideos
Left
  • Pêl-droed: Ian Gwyn Hughes
  • Criced: Aled Lewis
  • Gymnasteg: Melissa Anderson
  • Nofio: Sian Davies
Right

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau