​Y Gymraeg: Amdani!

Defnyddio’r Gymraeg mewn chwaraeon

Mae 1 o bob 5 o bobol Cymru’n siarad Cymraeg. Mae siaradwyr Cymraeg hefyd yn fwy tebygol o fod wedi gwirioni ar chwaraeon ac o fod yn wirfoddolwyr. Drwy gynnig gwasanaethau yn Gymraeg gall eich clwb:

  • ddenu aelodau a gwirfoddolwyr newydd i’ch camp

  • cwrdd â gofynion eich aelodau presennol sy’n siarad Cymraeg

  • creu gwell teimlad o dîm a balchder cenedlaethol.

Cliciwch ar y llun i’r dde ar gyfer rhestr wirio cryno sy’n cynnig syniadau ymarferol ar sut gall eich clwb ddefnyddio mwy o Gymraeg.

Nodwch: Bydd cynnal yr asesiad yn ymarferiad gwerthfawr i glybiau wrth geisio am grantiau gan Chwaraeon Cymru.

 

 

 

Cliciwch ar y llun i’r dde i weld ein pecyn Amdani! sy’n rhoi syniadau ymarferol ar sut i ddatblygu’r Gymraeg o fewn eich clwb neu gymdeithas chwaraeon.

Am fwy o syniadau mae cwrs ar-lein byr ar gael. Mae’r cwrs yn berffaith ar gyfer siaradwyr Cymraeg, dysgwyr, neu unigolion sydd ond yn gwybod ambell air o Gymraeg.  Cewch eich cyflwyno i fuddion defnyddio’r Gymraeg yn eich clwb chwaraeon, a chael enghreifftiau ymarferol ar sut i ddatblygu’r Gymraeg drwy ddefnyddio'r iaith mewn sesiynau hyfforddiant . Mae’r cwrs yn gael ei gynnal ar wefan Atebion Clwb, ac yn seiliedig ar brofiadau go iawn.

 

 

 

 Fideos

 
Rygbi: Mike Bubbins
Fideos
Left
  • Rygbi: Mike Bubbins
  • Chwaraeon yr Urdd
  • Criced Cymru
  • Undeb Rygbi Cymru
  • Pêl-droed: Rhuthun Rovers
Right

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau