Dyma restr o sefydliadau sydd wedi ymrwymo at Gynllun Hybu'r Gymraeg.

Os nad yw enw'ch sefydliad chi'n ymddangos ar y rhestr a'ch bod wedi cwblhau'r broses, anfonwch gopi at y tîm fel cofnod o'ch ymrwymiad. Gallwn eich ychwanegu i'r rhestr hon, a darparu'r faner uchod i chi gynnwys ar y cynllun. Bydd hyn yn dangos eich bod wedi gweithio gyda'r Comisiynydd i ddatblygu eich gwasanaethau Cymraeg.
Gall ein swyddogion hefyd gynnig cymorth ac adnoddau pellach i chi fwrw ati o fewn eich sefydliad.
 
Sefydliad Micro
ar gyfer busnes neu elusen gyda llai na 10 aelod o staff a/neu o wirfoddolwyr
Sefydliad Bach
i fusnesau neu elusennau gyda rhwng 10-50 o staff a/neu o wirfoddolwyr
Sefydliad Canolig / Mawr
i fusnesau â thros 50 aelod o staff a/neu o wirfoddolwyr
Advocacy Matters Wales
Barbwr Llandysul
Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru
Clybiau Ffermwyr Ifanc Meirionydd
Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin
D. E. Evans Ltd Dairymen
Effective Communication
Grŵp Dan i Sang
Lloriau Teifi
Tafarn y Talardd
 
BITC Cymru
Castell Aberteifi
Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru
Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Abertawe
Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych
D I Evans
Electoral Reform Society Cymru
Gweithredu ar Golli Clyw Cymru
NACRO Cymru
Rali GB Cymru
Rubicon Dance
Sense Cymru
Tregroes Waffles
 
 
Alun Griffiths Civil Engineering
Bwydydd Castell Howell
Cymorth Canser Macmillan
Drugaid Wales
GISDA
Llenyddiaeth Cymru
Parking Eye
Parkinsons UK
Relate Cymru
Remploy
RNIB
Shelter Cymru
Ymddiriedolaeth y Gofalwyr
NSPCC Cymru
 
 

 

 

 

 

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau