Gwasanaeth Prawfddarllen

Mae’r gwasanaeth prawfddarllen yn gymorth ymarferol i chi ddechrau defnyddio’r Gymraeg.
Os oes gennych daflenni, posteri, tudalennau gwe, polisïau neu hyd yn oed negeseuon ar gyfer Twitter neu Facebook, dyma gyfle perffaith i roi cynnig ar baratoi deunydd yn Gymraeg.

Sut mae’n gweithio?

1.Rhowch gynnig ar ddrafftio’r testun yn ddwyieithog. Gwnewch eich gorau, pwrpas y gwasanaeth yw adeiladu’ch hyder.
2.Anfonwch y testun (y Gymraeg a’r Saesneg) at y Comisiynydd drwy ebostio hybu@comisiynyddygymraeg.cymru – hyd at 1000 o eiriau y flwyddyn yw’r lwfans sydd ar gael i bob sefydliad.
3.Byddwn yn anfon y darn at gyfieithydd proffesiynol er mwyn gwirio ac yna’i anfon yn ôl atoch (o fewn 3-4 diwrnod) gydag unrhyw sylwadau neu awgrymiadau.
4.Yna gallwch gyhoeddi neu argraffu’r gwaith yn ddwyieithog.

Manteision y cynllun

•Datblygu sgiliau dwyieithog eich gweithlu
•Magu hyder i ddefnyddio’r Gymraeg
•Sicrhau bod y gwaith yn gywir cyn ei argraffu
•Cyfle i roi cynnig ar ddefnyddio’r Gymraeg er budd eich busnes neu elusen
•Am ddim

Tystebau

“Mae dros 90% o’n staff yn siarad Cymraeg a gwelsom yr angen i gynyddu’n defnydd gweledol o’r iaith. Rydym wedi bod wrth ein boddau’n cymryd mantais o wasanaeth prawf ddarllen am ddim y Comisiynydd. Mae wedi’n galluogi i fod yn sicr bod y deunydd ni’n cynhyrchu yn y Gymraeg yn gywir, ac mae’n golygu ein bod wedi gallu cynyddu ein defnydd o’r Gymraeg, rhywbeth all ond wella profiad ein hymwelwyr o Gymru a thu hwnt.” 
Rheilffordd yr Wyddfa

“The Welsh Language Commissioner’s free proof reading service is very useful for checking short pieces of text such as document headings and job titles. The turnaround is generally very quick and it has definitely improved our ability to provide a bilingual service.”
Canolfan Cydweithredol Cymru

As a social enterprise, the fact that the proof reading serviced was free was very helpful. Also we were looking for a reliable way of having our documents proof read and ensuring that their translation was correct.  The Commissioner’s service was recommended to us and we have been very happy with everything you have done for us. The provision of the proof reading service has improved the confidence of the individual who originally translated the text. We would most certainly recommend the Commissioner’s Proof Reading Service to any company”
CETMA

“The service was a great support for us. There are often regional differences for Welsh terms. Using the service installed confidence that the Welsh used was the most suitable within National promotion. I would definately recommend the service to others in the future.”
Golff Cymru

“I have been really pleased to have had the support of the Proof Reading Service as I am a very novice Welsh learner and am generally reliant on volunteers translating text for community event promotions. The service has really improved the confidence of the people offering to translate.
I have already recommended this service to a number of colleagues in similar positions and would not hesitate to recommend to more!”
Good Day Out


Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau