Iaith Gwaith

Mae’r brand Iaith Gwaith a’r bathodynnau ‘Cymraeg’ yn ffordd rhwydd o hyrwyddo gwasanaeth Cymraeg trwy adnabod siaradwyr Cymraeg. Os oes rhywun yn gwisgo bathodyn, neu gortyn gwddf, mae hyn yn dangos bod modd i rywun ddechrau sgwrs yn Gymraeg gyda nhw. Anogwch eich staff a gwirfoddolwyr i wisgo’r logo ac i fod yn falch eu bod yn gallu siarad Cymraeg.

Beth sydd ar gael?  

  • Poster i ddangos bod gwasanaeth Cymraeg ar gael

  • Troedyn e-bost i ddangos bod unigolyn yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg neu’r Saesneg

  • Fersiwn o’r logo gallwch ddefnyddio i ymgorffori i wisg staff, bathodynnau adnabod, ar eich gwefan, neu ar ochr eich cerbydau hyd yn oed.  

  • Bathodyn neu cortyn gwddf Iaith Gwaith

Cliciwch isod i lawrlwytho poster, logo neu droedyn e-bost Iaith Gwaith.

Gallwch hefyd archebu bathodynnau, cortynnau gwddf, sticeri a phosteri Iaith Gwaith am ddim trwy gwblhau’r ffurflen yma.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau