Beth yw'r Cynllun Hybu?

Ffordd o gynllunio eich defnydd o’r Gymraeg.

Mae nifer o sefydliadau'n penderfynu datblygu Polisi neu Gynllun Iaith Gymraeg. Mae Cynllun Hybu'r Gymraeg yn canolbwyntio ar weithredu a datblygu dros amser ac yn eich galluogi i asesu'ch darpariaeth presennol trwy holiadur hunan asesu. Gallwch wedyn osod targedau - o ateb y ffôn, i gyfryngau cymdeithasol, digwyddiadau a recriwtio. Gallwch ddefnyddio'r Cynllun ar ei ben ei hun, i ddangos yn glir sut a ble mae'ch sefydliad yn bwriadu cynnal a datblygu eich defnydd o'r Gymraeg, neu gallwch ei ddefnyddio fel atodiad i bolisi neu ddatganiad ynghylch y Gymraeg.

Gan fod modd golygu templed y cynllun, mae'n hyblyg i chi ei ddefnyddio fel y dymunwch. Gallwch hefyd ailwneud yr holiadur hunan asesiad ar ôl cyfnod o weithredu'ch cynllun i asesu cynnydd, a diweddaru'ch targedau, os oes angen.

Mae'r fideo isod yn dangos sut mae'r broses yn gweithio.

 

 Gwneud yr holiadur

 

 

​ I wneud yr holiadur, cliciwch nesaf:​Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau