Sut a pham mae eraill yn defnyddio'r Gymraeg?

Mae nifer cynyddol o sefydliadau yn y sector preifat a’r trydydd sector yn gweld mantais fasnachol o ddefnyddio’r  Gymraeg. O arwyddion a bwydlenni, i linellau cymorth a thiliau hunan wasanaeth cyfrwng Cymraeg, mae’r iaith i’w gweld mewn nifer cynyddol o lefydd.
Cymrwch olwg ar y fideos isod i glywed hanesion rhai sydd wedi gwneud defnydd o'r Gymraeg, eu profiadau nhw ac ambell syniad ar sut i fynd ati eich hunain.
 

 Fideos gan elusennau a busnesau

 
Y Gymraeg mewn Busnes
Fideos
Left
  • Y Gymraeg mewn Busnes
  • Elusennau a Gwirfoddolwyr
  • Gwin Dylanwad, Dolgellau
  • Ambiwlans Awyr Cymru
  • British Heart Foundation Cymru
Right

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau