Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Rhan 2: Rhoi ar waith a defnyddio

Mae’r rhan hon o’r ddogfen gyngor yn cynnig canllawiau ynglŷn â rhoi technoleg ar waith a’i defnyddio (meddalwedd a datrysiadau ar gyfer y we) er mwyn darparu ar gyfer dwy iaith.

Mae’n trafod pethau’n fwy manwl gan roi canllawiau i sefydliadau sy’n caffael, yn darparu, yn cyhoeddi ac/neu’n defnyddio systemau TG i gyfleu gwybodaeth a gwasanaethau ac i ymgysylltu â defnyddwyr mewn ffyrdd eraill.

Pwrpas y rhan hon yw archwilio’n fanylach y gwahanol agweddau sy’n berthnasol i roi rhaglenni dwyieithog ar waith. Mae’n dilyn trywydd yr hyn a drafodwyd yn y Trosolwg (Rhan 1) ond nid yw’n mynd mor bell â darparu canllawiau technegol manwl, sydd i’w gweld yn Rhan 3.

Prif gynulleidfa’r rhan hon fydd cynulleidfa annhechnegol sy’n ymwneud â rhoi rhaglenni dwyieithog ar waith a’u defnyddio. Mae o ddiddordeb penodol i’r rheini sy’n gyfrifol am wefannau a chyfryngau cymdeithasol.

4 Gweithgareddau rhoi rhaglenni ar waith
5 Golwg gyffredinol ar y canllawiau
6 Gwefannau ac e-bost
7 Gwe 2.0 a’r cyfryngau cymdeithasol

​< Blaenorol ​Nesaf >

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau