Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ymateb Comisiynydd y Gymraeg i’r Papur Gwyn gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru

Yn ôl Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws
 
“Mae’r Papur Gwyn a gyhoeddwyd heddiw yn nodi cychwyn ar gyfnod o ymgynghori ar gynigion y Llywodraeth i greu Deddf iaith newydd. Mae unrhyw ddatblygiad i annog siaradwyr i ddefnyddio’r Gymraeg, gyda sefydliadau ac o ddydd i ddydd, yn rhywbeth cadarnhaol.
 
“Rwyf yn croesawu’r datganiad clir a diamwys yn y Papur Gwyn y bydd y system safonau yn parhau, gan fod arwyddion pendant fod y gwasanaeth gynigir gan sefydliadau yn gwella o ganlyniad i weithredu’r safonau.  Mewn adroddiad fydd yn cael ei gyhoeddi yn yr Hydref gan y Comisiynydd, byddwn yn egluro sut mae 90% o alwadau ffôn bellach yn cael eu hateb yn Gymraeg neu ddwyieithog (gan y sefydliadau cyntaf i weithredu o dan y system safonau), a 76% o siaradwyr Cymraeg yn cytuno fod gwasanaethau Cymraeg sefydliadau cyhoeddus yn gwella.  Mae’n bwysig nad ydym yn colli’r momentwm hwn.
 
“Rwyf hefyd yn croesawu’r drafodaeth ar ddyfodol gwaith hybu’r Gymraeg.  Mewn egwyddor, rwyf yn cefnogi’r syniad o greu un sefydliad all hybu a rheoleiddio, os bydd modd sicrhau adnoddau digonol i wireddu hynny ac annibyniaeth briodol i’r sefydliad. 
 
“Cyfnod o ymgynghori ydy hwn a hyderaf y bydd y Llywodraeth yn rhoi cyfle i bawb leisio eu barn yn ystod yr ymgynghoriad.  Mae’n hynod bwysig fod pobl ar lawr gwlad yn cael cyfle i gyfrannu at y drafodaeth, gan ddilyn trefn ddemocrataidd.  Byddwn ni fel corff Comisiynydd y Gymraeg hefyd yn cymryd rhan yn y drafodaeth, fel y bo’n briodol.
 
“Yn y cyfamser bydd ein gwaith ni, gyda sefydliadau cyhoeddus yn sicrhau gwasanaethau cadarn yn y Gymraeg, gyda busnesau ac elusennau yn hybu’r defnydd o’r Gymraeg ac yn bwysicach fyth, fel llais annibynnol i’r dinesydd Cymreig, yn parhau.”

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau