Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Y Comisiynydd yn galw am gyfarfod gan Banc Lloyds

​Er ein bod ar ddeall fod Banc Lloyds wedi ymddiheuro am y mater dan sylw, rydym wedi holi’r banc am eglurhad o'r sefyllfa ac am gyfarfod i drafod y camau nesaf.

Byddwn hefyd yn  defnyddio'r achos yn ein fforwm gyda’r banciau fel enghraifft i’w hatgoffa am statws swyddogol y Gymraeg yng Nghymru ac am yr angen i gynnig gwasanaethau Cymraeg a pharchu dewis iaith eu cwsmeriaid. Cafodd ein fforwm gyda banciau’r stryd fawr ei sefydlu er mwyn canolbwyntio ar ddatblygu a gwella eu defnydd o’r iaith.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau