Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lansio ymchwil newydd ar gydymffurfiaeth â dyletswyddau i drin y Wyddeleg

Ar 14 Mawrth, cymerodd Gomisiynydd y Gymraeg, Meri Huws, ran yn lansiad ymchwil newydd i’r ffordd y mae cynghorau lleol yng Ngogledd Iwerddon yn cydymffurfio â gofynion i drin y Wyddeleg. Cafodd yr ymchwil ei lunio a'i gyhoeddi gan Conradh na Gaeilge, y Pwyllgor Gweinyddu Cyfiawnder a Phrifysgol Ulster.
 
Mae'r adroddiad yn amlygu rhai enghreifftiau o arfer da, ond hefyd yn tynnu sylw at achosion o ddiffyg cydymffurfio. Mae hyn yn gyson â’r patrwm sydd wedi ei adnabod gan y pwyllgorau yn y Cenhedloedd Unedig a Chyngor Ewrop sy’n gyfrifol am fonitro’r ffordd mae dyletswyddau’n cael eu gweithredu.
  
“Mae deddfu ar yr iaith Gymraeg wedi bod elfen greiddiol wrth ddatblygu’r defnydd o’r Gymraeg mewn cymunedau ledled Cymru. Mae deddfu ieithyddol yn cael ei gydnabod ar draws y byd fel elfen allweddol i warchod a hyrwyddo ieithoedd. Mae deddfu ieithyddol yn sicrhau bod cynghorau lleol yn chwarae rhan allweddol wrth ddarparu gwasanaethau i gymunedau sydd â iaith leiafrifol. Mae’r adroddiad hwn yn cynnig arweiniad gwerthfawr i’w gwneud hi’n haws i gymunedau a llywodraeth leol gydweithio er mwyn cynnig gwasanaethau yn y Wyddeleg.”

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau